Mediacja

Mediacja jest dobrowolna. Prowadzi się ją na podstawie umowy o mediację albo postanowienie sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody, gdy druga strona złożyła do mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Mediatorem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystających w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Informacje o Mediatorach Sądu Okręgowego w Słupsku
Link zawiera informacje dotyczące Mediacji- odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Odnośnik dla osób zainteresowanych mediacją – serwis mediacja.com

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Słupsku dotyczący obchodów  Międzynarodowego  Tygodnia  Mediacji

Serwis Prokuratury Okręgowej w Słupsku używa plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić prawa dostępu i przechowywania tych plików. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki dobrowolnie akceptujesz zapisywanie plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI