KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Angaben zum Eigentum für,,pl,Erklärungen zum Finanzstatus der Staatsanwälte gemäß,,pl,Anordnung der Staatsanwaltschaft Nr.,,pl,über die Offenlegung von Vermögenserklärungen von Staatsanwälten von Organisationseinheiten der Staatsanwaltschaft,,pl,Sie unterliegen der Veröffentlichung auf der Website einer bestimmten Staatsanwaltschaft,,pl,Die Veröffentlichung unterliegt den Eigentumserklärungen der Staatsanwaltschaft des Bezirks Słupsk,,pl,die oben genannte Reihenfolge,,pl,Angaben zum Eigentum für,,pl,Erklärungen zum Finanzstatus der Staatsanwälte gemäß,,pl 2018 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 von 10 Dürfen 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 in 5 w/w zarządzenia).

Reichtum Erklärungen der Staatsanwaltschaft und Gutachter Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk in alphabetischer Reihenfolge,,pl,Reichtum Erklärungen der Staatsanwaltschaft und Gutachter Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk in alphabetischer Reihenfolge,,pl:

-in Vorbereitung,,pl,in Vorbereitung,,pl-

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych, niżej wymienionych prokuratorów:

Janas Anna

Szamiel Renata

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Dembińska Agata 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Pryputniewicz Alexander,,pl,Pryputniewicz Alexander,,pl 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Swiatek-Latuszewska Alicja,,pl,Swiatek-Latuszewska Alicja,,pl 01 na dzień 01.08.2018 przez objęciem stanowiska asesora

Wiczkowski Marcin,,pl,Wiczkowski Marcin,,pl 01 – na dzień 13.06.2018 przez objęciem stanowiska asesora

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Dzióbkowska Grażyna 01 na dzień 31.12.2018 opuszczenia stanowiska prokuratora

Dzióbkowska Grażyna 02 – korekta korekta do oświadczenia złożonego dnia 21.01.2019r.