za rok 2018

Statements on property for,,pl,Declarations on the financial status of prosecutors in accordance with,,pl,order of the National Prosecutor No.,,pl,regarding the disclosure of property declarations of public prosecutors of organizational units of the prosecutor's office,,pl,they are subject to publication on the website of a given prosecutor's office,,pl,The publication is subject to property declarations of prosecutors of the Słupsk District Prosecutor's Office,,pl,the above mentioned order,,pl 2018 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 of 10 May 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 in 5 w/w zarządzenia).

Wealth declarations prosecutors and assessors District Prosecutor's Office in Slupsk in alphabetical order,pl:

Buchwald Beata,,en,in conjunction with the departure of retired,,pl 01

Buchwald Marek 01

Firlej Robert 01

Iwanowicz Dariusz 01

Kamiński Jacek 01

Kloc Dariusz 01

Korycki Jacek 01

Kowalska Joanna 01

Majchrzak Zbigniew 01

Młynarczyk Krzysztof 01

Pawłyna Maria 01

Ryszkiewicz Monika 01

Synak Zbigniew 01

Walendziak Tomasz 01

Wnuk Paweł 01

Wojcieszak Irena 01

Wojcieszak Irena 02 -korekta

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych, niżej wymienionych prokuratorów:

Janas Anna

Szamiel Renata

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Adamkiewicz Wiesław 01

Borzemska Beata 01

Budnik Lech 01

Dembińska Agata 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Dembińska Agata 02

Dylewska Justyna 01

Grzenkowicz Anna,,ar,Nierebiński Piotr,,pl,Wodziński Kamil,,pl 01

Grzenkowicz Anna,,ar,Nierebiński Piotr,,pl,Wodziński Kamil,,pl 02 -korekta

Jankowska Aneta 01

Kasperska Magdalena 01

Kido Artur 01

Kijewska Elwira 01

Kijewska Elwira 02 -korekta

Kijewska Elwira 03 -korekta

Klimkiewicz-Kaczkowska Magdalena 01

Knapik Sylwia 01

Krzaczek-Śniegocka Renata 01

Lisik Justyna,,pl,by taking up the position of prosecutor,,pl 01

Modrzejewski Zenon 01

Natkaniec Marcin 01

Nierebiński Piotr 01

Nierebiński Piotr 02 -korekta

Okoniewska Bogumiła 01

Pryputniewicz Alexander,pl 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Pryputniewicz Alexander,pl 02

Pryputniewicz Alexander,pl 03 -korekta

Stefanowska Monika 01

Stępniewski Artur 01

Swiatek-Latuszewska Alicja,pl 01 na dzień 01.08.2018 przez objęciem stanowiska asesora

Swiatek-Latuszewska Alicja,pl 02

Wiczkowski Marcin,pl 01 – na dzień 13.06.2018 przez objęciem stanowiska asesora

Wiczkowski Marcin,pl 02

Wiczkowski Marcin,pl 03 -korekta

Wnuk-Barbarowicz Karolina 01

Wodziński Kamil 01

Wójcik-Rumińska Maria 01

Wrzosek-Antosik Agata 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Bytowie w alfabetycznej kolejności:

Bishop Jakub,,pl,take the position of prosecutor,,pl 01

Borek Małgorzata 01

Krzemianowski Ryszard 01

Krzemianowski Ryszard 02 -korekta

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Lęborku w alfabetycznej kolejności:

Baluk Marzena 01

Frączek Dorota 01

King-Joanna Krupa,pl 01

King-Joanna Krupa,pl 02 -korekta

King-Joanna Krupa,pl 03 -korekta

Łyczak Piotr 01

Łyczak Piotr 02 -korekta

Wegner Patryk 01

Wegner Patryk 02 – correction to the statement submitted on 15/04/2019,pl.

Wieczorek Jolanta 01

Woźniak Halina 01

Zawada Danuta 01

Ziniewicz Marzena 01

Ziniewicz Marzena 02 -korekta

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Miastku w alfabetycznej kolejności:

Baranowska Izabela,,pl,statement before taking up the position of prosecutor,,pl 01

Borys Krzysztof 01

Krzemianowski Michał 01

Krzyżanowski Oskar 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Cieplicka Agnieszka 01

Dzióbkowska Grażyna 01 na dzień 31.12.2018 opuszczenia stanowiska prokuratora

Dzióbkowska Grażyna 02 – korekta korekta do oświadczenia złożonego dnia 21.01.2019r.

Jabłońska-Kozek Jadwiga 01

Kapłońska-Gajewska Joanna 01

Kaszubowski Stanisław 01

Orłowski Mirosław 01

Radomski Mariusz 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Człuchowie w alfabetycznej kolejności:

Klukowski Tomasz_01,pl

Kurowski Jarosław 01

Tocha Stanisław_01,pl

Żychska Natalia 01