KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Statements on property for,,pl,Declarations on the financial status of prosecutors in accordance with,,pl,order of the National Prosecutor No.,,pl,regarding the disclosure of property declarations of public prosecutors of organizational units of the prosecutor's office,,pl,they are subject to publication on the website of a given prosecutor's office,,pl,The publication is subject to property declarations of prosecutors of the Słupsk District Prosecutor's Office,,pl,the above mentioned order,,pl 2018 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 of 10 May 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 in 5 w/w zarządzenia).

Wealth declarations prosecutors and assessors District Prosecutor's Office in Slupsk in alphabetical order,pl:

-in preparation,pl-

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych, niżej wymienionych prokuratorów:

Janas Anna

Szamiel Renata

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Dembińska Agata 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Pryputniewicz Alexander,pl 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Swiatek-Latuszewska Alicja,pl 01 na dzień 01.08.2018 przez objęciem stanowiska asesora

Wiczkowski Marcin,pl 01 – na dzień 13.06.2018 przez objęciem stanowiska asesora

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Dzióbkowska Grażyna 01 na dzień 31.12.2018 opuszczenia stanowiska prokuratora

Dzióbkowska Grażyna 02 – korekta korekta do oświadczenia złożonego dnia 21.01.2019r.