KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2018 R.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z приказ Национального прокурора №,,pl,относительно разглашения имущественных деклараций прокуроров организационных подразделений прокуратуры,,pl,они подлежат публикации на сайте данной прокуратуры,,pl,Издание подлежит имущественным декларациям прокуроров Слупской районной прокуратуры,,pl,вышеупомянутый порядок,,pl,Заявления о собственности на,,pl,Декларации о финансовом положении прокуроров в соответствии с,,pl,приказ Национального прокурора №,,pl 23/16 из 10 Мочь 2016 R. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 в 5 w/w zarządzenia).

декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl,декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl,декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl:

-в процессе подготовки,,pl,в процессе подготовки,,pl,в процессе подготовки,,pl-

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych, niżej wymienionych prokuratorów:

Janas Anna

Szamiel Renata

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Dembińska Agata 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Припятьневич Александр,,pl,Припятьневич Александр,,pl,Припятьневич Александр,,pl 01 na dzień 10.09.2018 przez objęciem stanowiska prokuratora

Свайтек-Латушевская Алича,,pl,Свайтек-Латушевская Алича,,pl,Свайтек-Латушевская Алича,,pl 01 na dzień 01.08.2018 przez objęciem stanowiska asesora

Wiczkowski Marcin,,pl,Wiczkowski Marcin,,pl,Wiczkowski Marcin,,pl 01 – na dzień 13.06.2018 przez objęciem stanowiska asesora

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Dzióbkowska Grażyna 01 na dzień 31.12.2018 opuszczenia stanowiska prokuratora

Dzióbkowska Grażyna 02 – korekta korekta do oświadczenia złożonego dnia 21.01.2019r.