za rok 2019

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2019 R.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z приказ Национального прокурора №,,pl,относительно разглашения имущественных деклараций прокуроров организационных подразделений прокуратуры,,pl,они подлежат публикации на сайте данной прокуратуры,,pl,Издание подлежит имущественным декларациям прокуроров Слупской районной прокуратуры,,pl,вышеупомянутый порядок,,pl,Заявления о собственности на,,pl,Декларации о финансовом положении прокуроров в соответствии с,,pl,приказ Национального прокурора №,,pl 23/16 из 10 Мочь 2016 R. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 в 5 w/w zarządzenia).

декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl,декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl,декларации Wealth прокуроры и заседатели районного отдела прокуратуры в Слупске в алфавитном порядке,,pl:

Korycki Jacek 01в связи с уходом с должности,,pl,в связи с уходом с должности,,pl,в связи с уходом с должности,,pl

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Borzemska Beata 01

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Bytowie w alfabetycznej kolejności:

Гаврих Наталья_01,,pl,Гаврих Наталья_01,,pl,Гаврих Наталья_01,,pl na dzień 25.03.2019 w związku z objęciem stanowiska

 

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Chojnicach w alfabetycznej kolejności:

Dobrownik-Borowa Barbara_01 na dzień 05.06.2019 w związku z objęciem stanowiska

Tarlecka Małgorzata_01,,pl,в связи с занятием должности,,pl,Tarlecka Małgorzata_02 исправление,,pl,исправление к заявлению, поданному 11/03/2019,,pl,Tarlecka Małgorzata_01,,pl,в связи с занятием должности,,pl,Tarlecka Małgorzata_02 исправление,,pl,исправление к заявлению, поданному 11/03/2019,,pl,Tarlecka Małgorzata_01,,pl,в связи с занятием должности,,pl,Tarlecka Małgorzata_02 исправление,,pl,исправление к заявлению, поданному 11/03/2019,,pl na dzień 11.03.2019 w związku z objęciem stanowiska

Tarlecka Małgorzata_02 korekta korekta do oświadczenia złożonego dnia 11.03.2019r.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Człuchowie w alfabetycznej kolejności:

Коморская Агнешка_01,,pl,Коморская Агнешка_01,,pl,Коморская Агнешка_01,,plna dzień 07.06.2019 w związku z objęciem stanowiska

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Lęborku w alfabetycznej kolejności:

Zawada Danuta 01в связи с выходом на пенсию,,pl,в связи с выходом на пенсию,,pl,в связи с выходом на пенсию,,pl