za rok 2020

Statements on property for,,pl,Declarations on the financial status of prosecutors in accordance with,,pl,order of the National Prosecutor No.,,pl,regarding the disclosure of property declarations of public prosecutors of organizational units of the prosecutor's office,,pl,they are subject to publication on the website of a given prosecutor's office,,pl,The publication is subject to property declarations of prosecutors of the Słupsk District Prosecutor's Office,,pl,the above mentioned order,,pl 2020 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 of 10 May 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 in 5 w/w zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Budnik Lech 01– w związku z opuszczeniem stanowiska asesora na dzień 08.09.2020r.

Budnik Lech 02 – w związku z objęciem stanowiska prokuratora na dzień 08.09.2020r.

Okoniewska Bogumiła – in connection with retirement,pl