Pomoc Ofiarom Przemocy w RodzinieInformacje dla osób doświadczających Przemocy w Rodzinie

Plakat B-1 Pokrzywdzeni 2019


niebieska_linia_logo

Informacja o zajęciach edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz o placówkach pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – dokument PDF


    • Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2016r. – dokument PDF
  • Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2014 r. – dokument MS Excel

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim – dokument MS Excel


REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – dokument MS Excel


REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – dokument MS Excel


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – dokument PDF


Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa(aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku) –   dokument MS Excel


Poniżej zamieszczono odnośnik do strony internetowej  ministerstwa sprawiedliwości na której znajduje się wykaz  podmiotów i organizacji świadczących świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin.

Odnośnik do strony -pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji

Serwis Prokuratury Okręgowej w Słupsku używa plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić prawa dostępu i przechowywania tych plików. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki dobrowolnie akceptujesz zapisywanie plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI