Wyniki drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta Prokuratury Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

Słupsk, 2 maja  2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

 

Wyniki

drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta

Prokuratury Rejonowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta Prokuratury Rejonowej w Słupsku  komisja konkursowa ustaliła, iż do tego etapu przystąpiło 6 kandydatów. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

Karolina Drążkiewicz –  13 pkt (test) 4 pkt (śr. z kazusów),   łącznie 17 pkt

Cezary Skowroński   –  25 pkt (test) 5,5 pkt ( śr. z kazusów), łącznie 30,5 pkt

Barbara Krupa-Włodarczyk –-15 pkt (test) 5,5 pkt (śr. z kazusów), łącznie 20,5 pkt

Tomasz Pieślak  – 23 pkt (test) 7,5 pkt ( śr. z kazusów), łącznie 30,5 pkt

Anna Gronowska – 11 pkt (test) 4 pkt ( śr. z kazusów), łącznie 15 pkt

Michał Czech    – 32 pkt (test) 4,5 pkt ( śr. z kazusów), łącznie 36,5 pkt

 

Zgodnie z §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora, do trzeciego etapu są dopuszczani kandydaci , którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Komisja stwierdziła, iż do trzeciego etapu konkursu polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej  zakwalifikowali się :

 

  1. Michał Czech, który uzyskał 36,5 pkt,
  2. Cezary Skowroński, który uzyskał 30, 5 pkt,
  3. Tomasz Pieślak , który uzyskał 30,5 pkt

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 15 maja 2018r. g. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Przewodniczący Komisji

Jacek Korycki

Prokurator Prokuratury Okręgowej