Wyniki drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta Prokuratury Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

Слупск, 2 maja 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

 

Wyniki

drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta

Район прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta Prokuratury Rejonowej w Słupsku komisja konkursowa ustaliła, iż do tego etapu przystąpiło 6 kandydatów. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

Karolina Drążkiewicz – 13 точка (test) 4 точка (śr. z kazusów), łącznie 17 точка

Cezary Skowroński – 25 точка (test) 5,5 точка ( śr. z kazusów), łącznie 30,5 точка

Barbara Krupa-Włodarczyk –-15 точка (test) 5,5 точка (śr. z kazusów), łącznie 20,5 точка

Tomasz Pieślak – 23 точка (test) 7,5 точка ( śr. z kazusów), łącznie 30,5 точка

Anna Gronowska – 11 точка (test) 4 точка ( śr. z kazusów), łącznie 15 точка

Michał Czech – 32 точка (test) 4,5 точка ( śr. z kazusów), łącznie 36,5 точка

 

Zgodnie z §9 ust. 1 Распоряжение министра юстиции 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, do trzeciego etapu są dopuszczani kandydaci , которые до сих пор получили хотя бы,,pl,по крайней мере при этом,,pl,пункты письменной работы,,pl,Комиссия заявила,,pl,что они прошли квалификацию на третьем этапе конкурса, состоящего в проведении собеседования,,pl,которые он получил,,pl,Третий этап конкурса состоится на,,pl,Май 2018 г.,,pl,в штаб-квартире районной прокуратуры в Слупске,,pl,Председатель Комиссии,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность помощника районной прокуратуры в Слупске,,pl,Май 2018 г.,,pl,второй этап конкурса на должность помощника,,pl 29 точках, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Komisja stwierdziła, iż do trzeciego etapu konkursu polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowali się :

 

  1. Michał Czech, który uzyskał 36,5 точка,
  2. Cezary Skowroński, który uzyskał 30, 5 точка,
  3. Tomasz Pieślak , który uzyskał 30,5 точка

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 15 maja 2018r. г. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Przewodniczący Komisji

Яцек Korycki

Prokurator Prokuratury Okręgowej