Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Słupsk, dnia 26 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

  1. Stanisławka Izabela 36 pkt
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra 41 pkt
  3. Warfołomiejew Monika 33 pkt

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora (Dz.U. 2016, Poz. 1838), do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora mogą być dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Stanisławka Izabela
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra
  3. Warfołomiejew Monika

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 07 maja 2019r. o godz. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej