The results of the second stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,pl – PO IV WOS 1111.2.2019

Slupsk, of 26 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl

The second stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, II stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,candidates may be admitted to the third stage of the competition for the position of assistant prosecutor,,pl,that to the third stage of this competition,,pl,the following persons qualified for the interview,,pl

Po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

  1. Stanisławka Izabela 36 point
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra 41 point
  3. Warfołomiejew Monika 33 point

Zgodnie z § 9 paragraph. 1 Regulation of the Minister of Justice of 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (OJ. 2016, Item. 1838), do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora mogą być dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 points, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Given the above, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Stanisławka Izabela
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra
  3. Warfołomiejew Monika

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 07 maja 2019r. at. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej