Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Слупск, из 26 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

  1. Stanisławka Izabela 36 точка
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra 41 точка
  3. Warfołomiejew Monika 33 точка

Zgodnie z § 9 пункт. 1 Распоряжение министра юстиции 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (OJ. 2016, Пункт. 1838), do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora mogą być dopuszczani kandydaci, которые до сих пор получили хотя бы,,pl,по крайней мере при этом,,pl,пункты письменной работы,,pl,Комиссия заявила,,pl,что они прошли квалификацию на третьем этапе конкурса, состоящего в проведении собеседования,,pl,которые он получил,,pl,Третий этап конкурса состоится на,,pl,Май 2018 г.,,pl,в штаб-квартире районной прокуратуры в Слупске,,pl,Председатель Комиссии,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность помощника районной прокуратуры в Слупске,,pl,Май 2018 г.,,pl,второй этап конкурса на должность помощника,,pl 29 точках, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, что до третьего этапа этого конкурса,,pl,Следующие лица имеют право на собеседование,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl, Следующие лица имеют право на собеседование,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl,Второй этап конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl,в штабе районной прокуратуры в Слупске, II этап конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl,Кандидаты могут быть допущены к третьему этапу конкурса на должность помощника прокурора.,,pl:

  1. Stanisławka Izabela
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra
  3. Warfołomiejew Monika

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 07 maja 2019r. в. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej