Wyniki II etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Slupsk, of 23 grudnia 2021r.

3009-4.1111.6.2021

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl

The second stage of the competition for,,pl,position,,pl,proxy for,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, the second stage of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,that he joined the second stage of this competition,,pl,candidate,,pl,this is Jakubowski Wojciech,,pl,who was awarded after this stage of the competition,,pl,when conducting the second stage of the competition for the official post, the candidate is evaluated in a point scale in the range from,,pl,he qualified,,pl,as a candidate who during the second stage of the competition obtained more than,,pl stanowisko księgowego the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 23 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko księgowego Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci po procentowym przeliczeniu poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytania testowe uzyskali po zaokrągleniu następującą liczbę punktów podczas tego etapu konkursu:

  1. Podskarbi Karina 8,5 – po procentowym przeliczeniu: 4,25 – po zaokrągleniu – 4 point.
  1. Zarzycka-Nowaczyńska Justyna 12,5 – po procentowym przeliczeniu: 6,25 – po zaokrągleniu – 6 point.

Zgodnie z § 9 paragraph. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 of 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Given the above, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, consisting in carrying out the interview, in particular, aimed to assess the skills of practical use of a candidate's knowledge of the scope of tasks performed in the workplace,,pl,qualified persons,,pl,which received more than,,pl,of possible points,,pl,is following people,,pl,The third stage of the competition consists in converting the interview will be held on,,pl,Results of the second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl, the competition concerns, zakwalifikowały się:

  1. Zarzycka-Nowaczyńska Justyna 6 point.
  2. Podskarbi Karina 4 point.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021r. at. 10.00 w Gabinecie nr 81 (Third Floor) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku