Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018

Dot. PO IV WOS 1111.1.2018

 

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze
w Prokuraturze Rejonowej w  Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 16 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 15 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Cheba Anna – 7 pkt
 2. Fedon Krzysztof – 0 pkt
 3. Jaczyńska Magdalena – 9 pkt
 4. Kawałko Arkadiusz – 8 pkt
 5. Krugły Marta – 7 pkt
 6. Kucińska Karolina – 2 pkt
 7. Łuczak Marta – 9 pkt
 8. Małek Justyna – 2 pkt
 9. Rodziewicz Alicja – 4 pkt
 10. Rutkowska Daria – 5 pkt
 11. Stanecka-Al.-Mashareqa Marzena – 1 pkt
 12. Tkaczyk Iwona – 7 pkt
 13. Wiśniewska Dorota – 4 pkt
 14. Wowk Oliwia – 7 pkt
 15. Zieliński Marek – 1 pkt

Zgodnie z 9 ust. pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania  konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j), przeprowadzając II etap konkursu na staż urzędniczy dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10,
a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych  do III etapu konkursu.

Mając powyższe na uwadze, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów, tj. następujące osoby:

 1. Cheba Anna – 7 pkt
 2. Jaczyńska Magdalena – 9 pkt
 3. Kawałko Arkadiusz – 8 pkt
 4. Krugły Marta – 7 pkt
 5. Łuczak Marta – 9 pkt
 6. Tkaczyk Iwona – 7 pkt
 7. Wowk Oliwia – 7 pkt

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 24 kwietnia 2018r. godz. 10:30 w Sali posiedzeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10, III piętro sala nr 67.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

prokurator prokuratury okręgowej

 


 

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018 – dokument PDF