Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018

Dot. PO IV WOS 1111.1.2018

 

Ergebnisse,,pl,Die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers,,pl,am Sitz des Büros der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk zweiter Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,dass die zweite Stufe des Wettbewerbs beigetreten,,pl,Kandidaten,,pl,wobei die Kandidaten empfangen die folgende Anzahl von Punkten,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,das entspricht die richtige Antwort,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,Gemäß §,,pl

II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze
w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 16 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 15 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Cheba Anna – 7 Punkt
 2. Fedon Krzysztof – 0 Punkt
 3. Jaczyńska Magdalena – 9 Punkt
 4. Kawałko Arkadiusz – 8 Punkt
 5. Krugły Marta – 7 Punkt
 6. Kucińska Karolina – 2 Punkt
 7. Łuczak Marta – 9 Punkt
 8. Małek Justyna – 2 Punkt
 9. Rodziewicz Alicja – 4 Punkt
 10. Rutkowska Daria – 5 Punkt
 11. Stanecka-Al.-Mashareqa Marzena – 1 Punkt
 12. Tkaczyk Iwona – 7 Punkt
 13. Wiśniewska Dorota – 4 Punkt
 14. Wowk Oliwia – 7 Punkt
 15. Zieliński Marek – 1 Punkt

Zgodnie z 9 Absatz. Punkt 1 in 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j), przeprowadzając II etap konkursu na staż urzędniczy dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 von 10,
a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu.

Mając powyższe na uwadze, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów, tj. następujące osoby:

 1. Cheba Anna – 7 Punkt
 2. Jaczyńska Magdalena – 9 Punkt
 3. Kawałko Arkadiusz – 8 Punkt
 4. Krugły Marta – 7 Punkt
 5. Łuczak Marta – 9 Punkt
 6. Tkaczyk Iwona – 7 Punkt
 7. Wowk Oliwia – 7 Punkt

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 24 kwietnia 2018r. h. 10:30 w Sali posiedzeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10, III piętro sala nr 67.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

prokurator prokuratury okręgowej


 

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018 – PDF-Dokument