Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018

Dot. PO IV WOS 1111.1.2018

 

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl

II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze
w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 16 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 15 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Cheba Anna – 7 point
 2. Fedon Krzysztof – 0 point
 3. Jaczyńska Magdalena – 9 point
 4. Kawałko Arkadiusz – 8 point
 5. Krugły Marta – 7 point
 6. Kucińska Karolina – 2 point
 7. Łuczak Marta – 9 point
 8. Małek Justyna – 2 point
 9. Rodziewicz Alicja – 4 point
 10. Rutkowska Daria – 5 point
 11. Stanecka-Al.-Mashareqa Marzena – 1 point
 12. Tkaczyk Iwona – 7 point
 13. Wiśniewska Dorota – 4 point
 14. Wowk Oliwia – 7 point
 15. Zieliński Marek – 1 point

Zgodnie z 9 paragraph. point 1 in 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j), przeprowadzając II etap konkursu na staż urzędniczy dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 of 10,
a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu.

Mając powyższe na uwadze, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, the competition concerns, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów, that means. następujące osoby:

 1. Cheba Anna – 7 point
 2. Jaczyńska Magdalena – 9 point
 3. Kawałko Arkadiusz – 8 point
 4. Krugły Marta – 7 point
 5. Łuczak Marta – 9 point
 6. Tkaczyk Iwona – 7 point
 7. Wowk Oliwia – 7 point

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 24 kwietnia 2018r. h. 10:30 w Sali posiedzeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10, III piętro sala nr 67.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

prokurator prokuratury okręgowej


 

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018 – PDF document