Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018

Dot. PO IV WOS 1111.1.2018

 

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze
w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 16 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 15 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Cheba Anna – 7 точка
 2. Fedon Krzysztof – 0 точка
 3. Jaczyńska Magdalena – 9 точка
 4. Kawałko Arkadiusz – 8 точка
 5. Krugły Marta – 7 точка
 6. Kucińska Karolina – 2 точка
 7. Łuczak Marta – 9 точка
 8. Małek Justyna – 2 точка
 9. Rodziewicz Alicja – 4 точка
 10. Rutkowska Daria – 5 точка
 11. Stanecka-Al.-Mashareqa Marzena – 1 точка
 12. Tkaczyk Iwona – 7 точка
 13. Wiśniewska Dorota – 4 точка
 14. Wowk Oliwia – 7 точка
 15. Zieliński Marek – 1 точка

Zgodnie z 9 пункт. точка 1 в 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j), przeprowadzając II etap konkursu na staż urzędniczy dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 из 10,
a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu.

Mając powyższe na uwadze, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów, TJ. następujące osoby:

 1. Cheba Anna – 7 точка
 2. Jaczyńska Magdalena – 9 точка
 3. Kawałko Arkadiusz – 8 точка
 4. Krugły Marta – 7 точка
 5. Łuczak Marta – 9 точка
 6. Tkaczyk Iwona – 7 точка
 7. Wowk Oliwia – 7 точка

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 24 kwietnia 2018r. час. 10:30 w Sali posiedzeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10, III piętro sala nr 67.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Яцек Korycki

prokurator prokuratury okręgowej


 

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2018 – PDF документ