Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Slupsk, von 08 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Ergebnisse,,pl,Die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers,,pl,am Sitz des Büros der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk zweiter Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,dass die zweite Stufe des Wettbewerbs beigetreten,,pl,Kandidaten,,pl,wobei die Kandidaten empfangen die folgende Anzahl von Punkten,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,das entspricht die richtige Antwort,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,Gemäß §,,pl

II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora

die Staatsanwaltschaft in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 08 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

  1. Błażejczyk Wojciech – 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 Punkt.
  2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 Punkt.

Zgodnie z § 9 Absatz. 1 lit. a und b des Justizministers,,pl,auf detaillierte Verfahren und die Art der Auswahlverfahren für klerikale Praktikum vor Gericht und die Staatsanwaltschaft die Durchführung,,pl,Dz.U.2014.400 J.T.,,en,die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position der klerikalen Durchführung wird jeden Kandidaten beurteilen ausgedrückt in Punktskala reicht von,,pl,und dann bestimmen die Liste der Kandidaten für die dritte Stufe des Wettbewerbs qualifiziert,,pl,wenn möglich,,pl,die Anteile der drei Kandidaten für einen Job,,pl,Weko angenommen,,pl 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 von 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa uchwaliła, daß die dritte Stufe des Wettbewerbs,,pl,bestehend in dem Interview Durchführung, insbesondere das Ziel, die Fähigkeiten der praktischen Anwendung eines Kandidaten Kenntnisse über den Umfang der Aufgaben am Arbeitsplatz durchgeführt, um zu bewerten,,pl,qualifizierte Personen,,pl,die empfangen mehr als,,pl,der möglichen Punkte,,pl,wird folgende Personen,,pl,Die dritte Stufe des Wettbewerbs besteht darin, das Interview Umwandlung findet statt am,,pl, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Błażejczyk Wojciech – 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 Punkt.
  2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 Punkt.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 20 września 2017r. bei. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Beata Buchwald

Leiter der Organisations IV-Court


Ergebnisse der zweiten Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,Ergebnisse der zweiten Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl – PO IV WOS 1111.3.2017 – PDF-Dokument