Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Слупск, из 08 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora

Прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 08 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

  1. Błażejczyk Войцех -,,pl,что соответствует правильному ответу,,pl,Ochniowska Малгожата -,,pl,В соответствии с п,,pl,а и б министра юстиции,,pl,на подробной информацией о порядке и порядке проведения конкурсов на канцелярской стажировку в суде и прокуратуре,,pl,Dz.U.2014.400 J.T.,,en,проведение второго этапа конкурса на стажировку на должность канцелярского должен оценить каждый кандидат выражается в бальной шкале в диапазоне от,,pl,а затем определить список кандидатов квалифицировался на третьем этапе конкурса,,pl 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 точка.
  2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Błażejczyk Войцех -,,pl,что соответствует правильному ответу,,pl,Ochniowska Малгожата -,,pl,В соответствии с п,,pl,а и б министра юстиции,,pl,на подробной информацией о порядке и порядке проведения конкурсов на канцелярской стажировку в суде и прокуратуре,,pl,Dz.U.2014.400 J.T.,,en,проведение второго этапа конкурса на стажировку на должность канцелярского должен оценить каждый кандидат выражается в бальной шкале в диапазоне от,,pl,а затем определить список кандидатов квалифицировался на третьем этапе конкурса,,pl 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 точка.
  2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 точка.

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 20 września 2017r. в. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Беата Бухвальд

Руководитель организационного IV-суда


Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017 – PDF документ