Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018

Słupsk, dnia 09 października 2018r.

 PO IV WOS 1111.5.2018

 

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

 

Po przeprowadzeniu w dniu 05 października 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 21 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

 1. Borzyszkowska Anna……….0 pkt.
 2. Gatz Magdalena……………….3 pkt.
 3. Ginter Patrycja…………………7 pkt.
 4. Karasiewicz Jakub…………….5 pkt.
 5. Kulesza Agnieszka…………….0 pkt.
 6. Modrzejewska Agata………….7 pkt.
 7. Orlikowska Paulina…………..5 pkt.
 8. Piesik Paulina…………………..9 pkt.
 9. Pietrzak Emilia…………………3 pkt.
 10. Pluto Prądzyński Piotr……….8 pkt.
 11. Rink Anna………………………..5 pkt.
 12. Rudnik Karolina………………..9 pkt.
 13. Skiba Anna……………………….4 pkt.
 14. Słomińska Natalia……………..9 pkt.
 15. Szczepańska Nikoletta………..9 pkt.
 16. Szultka Magdalena…………….8 pkt.
 17. Tyborska Katarzyna…………..8 pkt.
 18. Walczak Michalina…………….8 pkt.
 19. Wawrzyniak Helena…………..5 pkt.
 20. Winiarska Wioletta…………….5 pkt.
 21. Ziemichód Sebastian…………..5 pkt.

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Ginter Patrycja………………7 pkt.
 2. Modrzejewska Agata………7 pkt.
 3. Piesik Paulina………………..9 pkt.
 4. Pluto Prądzyński Piotr ……8 pkt.
 5. Rudnik Karolina……………..9 pkt.
 6. Słomińska Natalia…………..9 pkt.
 7. Szczepańska Nikoletta……..9 pkt.
 8. Szultka Magdalena…………..8 pkt.
 9. Tyborska Katarzyna…………8 pkt.
 10. Walczak Michalina………….8 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 18 października 2018r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej