Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018

Slupsk, von 09 października 2018r.

PO IV WOS 1111.5.2018

 

Ergebnisse,,pl,Die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers,,pl,am Sitz des Büros der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk zweiter Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,dass die zweite Stufe des Wettbewerbs beigetreten,,pl,Kandidaten,,pl,wobei die Kandidaten empfangen die folgende Anzahl von Punkten,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,das entspricht die richtige Antwort,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,Gemäß §,,pl

Von der zweiten Phase des Praktikumswettbewerbs für die offizielle Position in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl,Von der zweiten Phase des Praktikumswettbewerbs für die offizielle Position in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl

 

Po przeprowadzeniu w dniu 05 października 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 21 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Borzyszkowska Anna,,ar,Dorozński Piotr,,pl,Drzycimska Danuta,,pl,Magdalena-Salz,,eu,Ginter Patrycja,,pl,Karasiewicz Jakub,,pl,Kitowska Sandra,,sv,Klumpt Monika,,da,Kosecka Katarzyna,,pl,Kuklińska Karolina,,pl,Kulesza Agnieszka,,pl,Łońska Małgorzata,,pl,Mikulska Dorota,,pl,Modrzejewska Agata,,pl,Maus Patrycja,,pl,Nita Martyna,,pl,Orlikowska Paulina,,sv,Hund Paulina,,pl,Pietrzak Emilia,,pl,Pluto Prądzyński Piotr,,pl,Weizen Beata,,pl,Rink Anna,,en,Rudnik Karolina,,pl,Sarnowska Marlena,,en,Skiba Anna,,pl,Skórczewska Martyna,,pl,Skwierawska Magdalena,,pl,Słomińska Natalia,,pl,Marcels Copsie,,pl,Szczepańska Nikoletta,,pl,Szultka Magdalena,,pl……….0 Punkt.
 2. Gatz Magdalena……………….3 Punkt.
 3. Ginter Patrycja…………………7 Punkt.
 4. Karasiewicz Jakub…………….5 Punkt.
 5. Kulesza Agnieszka…………….0 Punkt.
 6. Modrzejewska Agata………….7 Punkt.
 7. Orlikowska Paulina…………..5 Punkt.
 8. Piesik Paulina…………………..9 Punkt.
 9. Pietrzak Emilia…………………3 Punkt.
 10. Pluto Prądzyński Piotr……….8 Punkt.
 11. Rink Anna………………………..5 Punkt.
 12. Rudnik Karolina………………..9 Punkt.
 13. Skiba Anna……………………….4 Punkt.
 14. Słomińska Natalia……………..9 Punkt.
 15. Szczepańska Nikoletta………..9 Punkt.
 16. Szultka Magdalena…………….8 Punkt.
 17. Tyborska Katarzyna…………..8 Punkt.
 18. Walczak Michalina…………….8 Punkt.
 19. Wawrzyniak Helena…………..5 Punkt.
 20. Winiarska Wioletta…………….5 Punkt.
 21. Ziemichód Sebastian…………..5 Punkt.

Zgodnie z § 9 Absatz. 1 lit. a und b des Justizministers,,pl,auf detaillierte Verfahren und die Art der Auswahlverfahren für klerikale Praktikum vor Gericht und die Staatsanwaltschaft die Durchführung,,pl,Dz.U.2014.400 J.T.,,en,die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position der klerikalen Durchführung wird jeden Kandidaten beurteilen ausgedrückt in Punktskala reicht von,,pl,und dann bestimmen die Liste der Kandidaten für die dritte Stufe des Wettbewerbs qualifiziert,,pl,wenn möglich,,pl,die Anteile der drei Kandidaten für einen Job,,pl,Weko angenommen,,pl 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 von 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa uchwaliła, daß die dritte Stufe des Wettbewerbs,,pl,bestehend in dem Interview Durchführung, insbesondere das Ziel, die Fähigkeiten der praktischen Anwendung eines Kandidaten Kenntnisse über den Umfang der Aufgaben am Arbeitsplatz durchgeführt, um zu bewerten,,pl,qualifizierte Personen,,pl,die empfangen mehr als,,pl,der möglichen Punkte,,pl,wird folgende Personen,,pl,Die dritte Stufe des Wettbewerbs besteht darin, das Interview Umwandlung findet statt am,,pl, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Ginter Patrycja………………7 Punkt.
 2. Modrzejewska Agata………7 Punkt.
 3. Piesik Paulina………………..9 Punkt.
 4. Pluto Prądzyński Piotr ……8 Punkt.
 5. Rudnik Karolina……………..9 Punkt.
 6. Słomińska Natalia…………..9 Punkt.
 7. Szczepańska Nikoletta……..9 Punkt.
 8. Szultka Magdalena…………..8 Punkt.
 9. Tyborska Katarzyna…………8 Punkt.
 10. Walczak Michalina………….8 Punkt.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 18 października 2018r. bei. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej