Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018

Слупск, из 09 października 2018r.

PO IV WOS 1111.5.2018

 

Wyniki

Из второго этапа стажировки на официальную должность в районной прокуратуре в г. Хойнице,,pl,Из второго этапа стажировки на официальную должность в районной прокуратуре в г. Хойнице,,pl,Из второго этапа стажировки на официальную должность в районной прокуратуре в г. Хойнице,,pl

 

Po przeprowadzeniu w dniu 05 października 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 21 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Borzyszkowska Anna……….0 точка.
 2. Gatz Magdalena……………….3 точка.
 3. Ginter Patrycja…………………7 точка.
 4. Karasiewicz Jakub…………….5 точка.
 5. Kulesza Agnieszka…………….0 точка.
 6. Modrzejewska Agata………….7 точка.
 7. Orlikowska Paulina…………..5 точка.
 8. Piesik Paulina…………………..9 точка.
 9. Pietrzak Emilia…………………3 точка.
 10. Pluto Prądzyński Piotr……….8 точка.
 11. Rink Anna………………………..5 точка.
 12. Rudnik Karolina………………..9 точка.
 13. Skiba Anna……………………….4 точка.
 14. Słomińska Natalia……………..9 точка.
 15. Szczepańska Nikoletta………..9 точка.
 16. Szultka Magdalena…………….8 точка.
 17. Tyborska Katarzyna…………..8 точка.
 18. Walczak Michalina…………….8 точка.
 19. Wawrzyniak Helena…………..5 точка.
 20. Winiarska Wioletta…………….5 точка.
 21. Ziemichód Sebastian…………..5 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Ginter Patrycja………………7 точка.
 2. Modrzejewska Agata………7 точка.
 3. Piesik Paulina………………..9 точка.
 4. Pluto Prądzyński Piotr ……8 точка.
 5. Rudnik Karolina……………..9 точка.
 6. Słomińska Natalia…………..9 точка.
 7. Szczepańska Nikoletta……..9 точка.
 8. Szultka Magdalena…………..8 точка.
 9. Tyborska Katarzyna…………8 точка.
 10. Walczak Michalina………….8 точка.

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 18 października 2018r. в. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej