Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.6.2020

Słupsk, dnia 05 października 2020r.

PO IV WOS 1111.6.2020                                                   

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

    Po przeprowadzeniu w dniu 30 września 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Czajkowska Aleksandra 6 pkt
 2. Gibert Andżelika 5 pkt
 3. Ginter Patrycja 7 pkt
 4. Karasiewicz Jakub 4 pkt
 5. Karpińska Julia 8 pkt
 6. Kosidowska-Wera Agata 7 pkt
 7. Kozicka Anna 5 pkt
 8. Łangowska Hanna 1 pkt
 9. Modrzyńska Gabriela 2 pkt
 10. Ossowska Jadwiga 5 pkt
 11. Warsińska Marta 6 pkt
 12. Wieprzowska Paulina 3 pkt
 13. Ziemichód Sebastian 6 pkt

    Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

    Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Czajkowska Aleksandra 6 pkt
 2. Ginter Patrycja 7 pkt
 3. Karpińska Julia 8 pkt
 4. Kosidowska-Wera Agata 7 pkt
 5. Warsińska Marta 6 pkt
 6. Ziemichód Sebastian 6 pkt

    Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 13 października 2020r. o godz. 09.30 w  Sali nr 81 budynku Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Paweł Wnuk

 Prokurator Prokuratury Okręgowej