Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.8.2017

Слупск, из 15 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze

w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 15 grudnia 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Andrejczuk Joanna ………….8 точка.
 2. Chełmowska Karolina ………7 точка.
 3. Ćwik Roksana ………………….7 точка.
 4. Dalecka Ewa ……………………5 точка.
 5. Dolat Michalina ………………4 точка.
 6. Donarska Kamila …………….5 точка.
 7. Gołębiewska Justyna ……….6 точка.
 8. Lick Martyna ………………….7 точка.
 9. Majkowska Katarzyna ……..6 точка.
 10. Miszke Piotr …………………..6 точка.
 11. Ostrowska Anna ……………..8 точка.
 12. Zdebska Monika ……………..9 точка.
 13. Zych Daria ……………………..8 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 

 1. Andrejczuk Joanna …………..8 точка.
 2. Chełmowska Karolina ……….7 точка.
 3. Ćwik Roksana …………………..7 точка.
 4. Gołębiewska Justyna …………6 точка.
 5. Lick Martyna ……………………7 точка.
 6. Majkowska Katarzyna ……….6 точка.
 7. Miszke Piotr …………………….6 точка.
 8. Ostrowska Anna ……………….8 точка.
 9. Zdebska Monika ……………….9 точка.
 10. Zych Daria ……………………….8 точка.

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 22 grudnia 2017r. в. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej


Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.8.2017 – PDF документ