Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PO VII WB 261.2.2020

Слупск, из 16 Декабрь 2020 R.

PO VII WB 261.2.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Региональная прокуратура в Слупске, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 Января 2004 R. – Prawo zamówień publicznych ( TJ. Dz. U z 2015 р., POS. 2164 ze zm.) сообщить:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 250 000,00 zł
  2. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:
Нет Предложение Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto całego zadania
( w zł )
1 Ужин 2 Sp. Z OO. ул. Сигизмунд Август 71, 76-200 Слупск 234 772,56
2 Agencja Ochrony „LEX-Crimen” Sp. Z OO. ул. Brzozowa 27, 75-136 Кошалин 239 112,00

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk

Informacja z otwarcia ofert – PDF документ


Слупск, из 16 Декабрь 2020 R.

PO VII WB 261.2.2020

Уведомление о выборе лучших предложений

Dotyczy wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Работодатель сообщить, , что в соответствии со статьей. 92 пункт. 1 Закон от 29 stycznia 2004r. Государственные закупки закона , Работодатель выбрал лучшее предложение не предлагают 1, он сделал :

Ужин 2 Sp. Z OO. ул. Сигизмунд Август 71, 76-200 Слупск

Выбранный ставка отвечает требованиям ТЗ не подлежит отторжения и исключения, и получили наибольшее количество баллов по критерию дано в круг ведения.

Скоринг комплекс предлагает

Нет Предложение Исполнитель Кол-во пунктов.
Стоимость критерий
1 Ужин 2 Sp. Z OO. ул. Сигизмунд Август 71, 76-200 Слупск 100,00
2 Agencja Ochrony „LEX-Crimen” Sp. Z OO. ул. Brzozowa 27, 75-136 Кошалин 98,18

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się jedynym kryterium : ceną ( 100 % ) , Wykonawca złożył ofertę, która spełnia wymagania SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów. В общей сложности она получила предложение,,pl,Покупатель уведомляет одновременно,,pl,что по ст,,pl,Пункт 2 Закона - Закон о государственных закупках, договор будет заключен в течение не менее,,pl,дней с даты отправки уведомления о выборе лучшего предложения,,pl,Информация об открытии предложений и уведомление о выборе лучшего предложения,,pl 100 точка.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 94 пункт. 1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk

Уведомление о выборе лучших предложений – PDF документ