Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – VII WB 261.4.2019

Slupsk, von 2 Dezember 2019 r.

VII WB 261.4.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 Januar 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2015 r., pos. 2164 ze zm.) informieren:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 000,00zł
  2. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

Nein
oferty

Nazwa
i adres wykonawcy

Kwota
brutto całego zadania
( w zł )

1

Agencja
Ochrony „LEX-Crimen” Sp. z oo. str. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin

224 352,00

2

Abendessen
2 Sp. z oo. str. Sigismund August 71, 76-200 Slupsk

217 990,44

District Attorney

( Catherine weise )

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – PDF-Dokument


 

Slupsk, von 2 Dezember 2019 r.

VII WB 261.4.2019

Mitteilung der Auswahl der besten Angebote

Dotyczy wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Arbeitgeber zu informieren, dass nach Artikel. 92 Absatz. 1 Akte über den 29 stycznia 2004r. Vergaberecht, der Arbeitgeber wählten das beste Angebot bieten keine 2, es machte :

Abendessen 2 Sp. z oo. str. Sigismund August 71, 76-200 Slupsk

Ausgewählte Angebot erfüllt die Anforderungen der Leistungsbeschreibung ist nicht Gegenstand der Ablehnung und Ausgrenzung, und erhielt die höchste Punktzahl auf der Grundlage des Kriteriums in den Terms of Reference gegeben.

Scoring-Komplex bietet

Nein
oferty

DARSTELLER

Liczba
Punkt.
das Kriterium PREIS

1

Agencja
Ochrony „LEX-Crimen” Sp. z oo. str. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin

97,16

2

Abendessen
2 Sp. z oo. str. Sigismund August 71, 76-200 Slupsk

100,00

Bei der Auswahl des Angebots orientierte sich die Vergabestelle gemäß den Bestimmungen der Leistungsbeschreibung an dem einzigen Kriterium,,pl,Preis,,pl,Der Auftragnehmer hat ein Angebot abgegeben,,pl,Dies entspricht den Anforderungen der Leistungsbeschreibung und bietet die günstigste Ausgewogenheit der Kriterien,,pl,Insgesamt erhielt sie das Angebot,,pl,Der Käufer benachrichtigt gleichzeitig,,pl,das nach art,,pl,Gemäß Punkt 2 des Gesetzes über das öffentliche Auftragswesen wird der Vertrag innerhalb von mindestens 30 Tagen abgeschlossen,,pl,Tage ab dem Datum der Benachrichtigung über die Auswahl des besten Angebots,,pl : ceną ( 100 % ) , Wykonawca złożył ofertę, która spełnia wymagania SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów. Łącznie oferta otrzymała 100 Punkt.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 94 Absatz. 1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

District Attorney

( Catherine weise )

Mitteilung der Auswahl der besten Angebote – PDF-Dokument