Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – VII WB 261.4.2019

Слупск, из 2 Декабрь 2019 R.

VII WB 261.4.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Региональная прокуратура в Слупске, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 Января 2004 R. – Prawo zamówień publicznych ( TJ. Dz. U z 2015 р., POS. 2164 ze zm.) сообщить:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 000,00zł
  2. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

Нет
oferty

Nazwa
i adres wykonawcy

Kwota
brutto całego zadania
( w zł )

1

Agencja
Ochrony „LEX-Crimen” Sp. Z OO. ул. Brzozowa 27, 75-136 Кошалин

224 352,00

2

Ужин
2 Sp. Z OO. ул. Сигизмунд Август 71, 76-200 Слупск

217 990,44

Окружной прокурор

( Екатерина мудры )

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – PDF документ


 

Слупск, из 2 Декабрь 2019 R.

VII WB 261.4.2019

Уведомление о выборе лучших предложений

Dotyczy wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Работодатель сообщить, , что в соответствии со статьей. 92 пункт. 1 Закон от 29 stycznia 2004r. Государственные закупки закона, Работодатель выбрал лучшее предложение не предлагают 2, он сделал :

Ужин 2 Sp. Z OO. ул. Сигизмунд Август 71, 76-200 Слупск

Выбранный ставка отвечает требованиям ТЗ не подлежит отторжения и исключения, и получили наибольшее количество баллов по критерию дано в круг ведения.

Скоринг комплекс предлагает

Нет
oferty

Исполнитель

Liczba
точка.
Стоимость критерий

1

Agencja
Ochrony „LEX-Crimen” Sp. Z OO. ул. Brzozowa 27, 75-136 Кошалин

97,16

2

Ужин
2 Sp. Z OO. ул. Сигизмунд Август 71, 76-200 Слупск

100,00

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się jedynym kryterium : ceną ( 100 % ) , Wykonawca złożył ofertę, która spełnia wymagania SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów. В общей сложности она получила предложение,,pl,Покупатель уведомляет одновременно,,pl,что по ст,,pl,Пункт 2 Закона - Закон о государственных закупках, договор будет заключен в течение не менее,,pl,дней с даты отправки уведомления о выборе лучшего предложения,,pl,Информация об открытии предложений и уведомление о выборе лучшего предложения,,pl 100 точка.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 94 пункт. 1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Окружной прокурор

( Екатерина мудры )

Уведомление о выборе лучших предложений – PDF документ