OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Kangoo.

NOTICE OF TENDER

 

Nazwa i siedziba jednostki : District Prosecutor's Office in Slupsk ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 02 February 2018 r. h. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10.


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego :

Samochód można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 of 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodu można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 79 or 059 844 53 10


Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

Car Renault Kangoo,,pl,More details in the attached technical opinion to the announcement of the vehicle,,pl,Contact phone number and if the tenderer has the e-mail address,,pl,PROCUREMENT dot,,pl,passenger car Renault Kangoo,,pl,Technical opinion concerning,,pl 2 1.6 , Mileage 191 193 km, benzyna poj. 1.6 kolor niebieski, year 2003

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 

Starting Price : 1750 zł

 

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

The condition of the tender is to make a deposit in the amount of 10 % ie the starting price. 175 zł. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto nr 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku
until 31 January 2018 r. to h. 14.00 , Cashier is open Mon-Fri in hours. 12-14. The bid security submitted by bidders, whose tenders have not been selected or rejected , shall, within 7 days, respectively from the date of selection or rejection of the tender. The bid security deposited by the purchaser shall be credited against the price. The bid security is not refundable if the tenderer, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Imię, name and address or name ( firmy ) and established supplier
  • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (mail )
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


Termin, place, i tryb złożenia oferty oraz okres , in which the offer is binding:

Tenders in sealed envelopes must be submitted in the office podawczym District Prosecutor's Office in Slupsk ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk on or before 02 February 2018 to h. 10.30. Bids submitted after the deadline, in the wrong place, incomplete or the bidder , who did not make any deposits will be rejected. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

District Prosecutor's Office in Slupsk reserves the right to cancel the tender without selecting any of the offers, without giving reasons.

 

District Attorney

/Katarzyna Mądry/


OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Kangoo – PDF document

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego marki Renault Kangoo – PDF document