ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 262.1.2021

 Słupsk, dnia   25 lutego 2021 r.

PO VII WB 262.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Adresaci : Podmioty gospodarcze zainteresowane świadczeniem usług : holowania
i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz Prokuratury Rejonowej
w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Człuchowie, Chojnicach

 

W związku ze zbliżającym się upływem terminów obowiązywania umów dotyczących świadczenia usług : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług  w terminie do dnia 5 marca 2021 r.

Oferty należy przygotować ściśle według przygotowanego wzoru formularza ofertowego

Oferty należy składać pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub skan podpisanej oferty należy przesłać na adres :
sekretariat@slupsk.po.gov.pl w w/w terminie

 Wartość rocznego zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto i jest prowadzone  na podstawie art.2 pkt.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 poz. 2019


KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2021  – dokument PDF

Wzór formularza ofertowego   – dokument PDF

Klauzula informacyjna obsługi umów cywilno-prawnych – dokument PDF


Klauzula informacyjna nr 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Marek Owczarek, tel.059 844-53-96, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
  4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.