ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 262.1.2021

Slupsk, of 25 February 2021 r.

PO VII WB 262.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Recipients : Operators interested in providing services : Towing
and storage of vehicles secured to the ongoing investigations into the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk and the Prosecutor's Office
in Slupsk, Lebork, Bytow, Miastku, Człuchowie, Chojnice

In view of the impending expiry of the periods of the contracts for the provision of services : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług w terminie do dnia 5 March 2021 r.

Bids must be prepared strictly according to the prepared standard form tender

Tenders must be submitted in writing to the Regional Prosecutor's Office in Slupsk or scan the signed offer must be sent to the address :
sekretariat@slupsk.po.gov.pl the in / within

Annual value of the contract does not exceed 130 000 zł netto i jest prowadzone na podstawie art.2 pkt.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 September 2019 r. Dz. U. of 2019 pos. 2019


KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2021 - PDF document

Wzór formularza ofertowego - PDF document

Klauzula informacyjna obsługi umów cywilno-prawnych - PDF document


Information clause no,pl 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 of 27 April 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, that:

  1. The administrator of personal data is the District Prosecutor's Office in Słupsk with its registered office at ul,,pl,The data protection officer is Marlena Lipińska,,pl,   tel,,en,The legal basis for processing correspondence sent electronically is in particular §7,,pl,§10,,en,§13 and other general principles of the Regulation of the Minister of Justice of,,pl,regarding the organization and scope of operation of secretariats and other administration departments in common organizational units of the prosecutor's office,,pl,office,,pl,MS from,,pl,poz.83,,pl. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Marek Owczarek, tel.059 844-53-96, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
  4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.