Informacja o wynikach konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2021

Slupsk, von 20 Oktober 2021 r.

PO IV WOS 1111.9.2021

Information über die Ergebnisse des Wettbewerbs auf,,pl,am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, dritte Phase des Wettbewerbs um die Position des Bevollmächtigten für,,pl,Er trat der dritten Stufe des Wettbewerbs bei,,pl,was die Kommission in dieser Phase des Wettbewerbs zugegeben hat,,pl,Insgesamt erhielt Jakubowski während des gesamten Wettbewerbs Wojciech,,pl,Die Wettbewerbskommission hat Jakubowski Wojciech für diese Position ausgewählt,,pl,Informationen zu den Ergebnissen des Auswahlverfahrens für die Position des Bevollmächtigten für,,pl,über die Ergebnisse des Wettbewerbs auf,,pl stanowisko analityka kryminalnego die Staatsanwaltschaft in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 19 października 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do tego etapu konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów z tego etapu konkursu:

  1. Kucharzyk Emilia 9 Punkt.
  2. Marks Kinga 6 Punkt.
  3. Znaniecki Jerzy 10 Punkt.

Łącznie podczas całego konkursu niniejsi kandydaci otrzymali:

  1. Kucharzyk Emilia 8 Punkt. + 9 Punkt. = 17 Punkt.
  2. Marks Kinga 9 Punkt. + 6 Punkt. = 15 Punkt.
  3. Znaniecki Jerzy 6 Punkt. + 10 Punkt. = 16 Punkt.

Oceny kandydatów Komisja Konkursowa dokonywała w oparciu o skalę punktową w przedziale od 1 von 10.

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Kucharzyk Emilia

Jednocześnie na podstawie art. 3Absatz b. 5 Akte über den 18 Dezember 1998. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Znaniecki Jerzy, Marks Kinga

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą która konkurs taki wygrała, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Verordnung des Ministers der Justiz 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

District Attorney

Chris Mlynarczyk