Informacja o wynikach konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2021

Слупск, из 20 Октябрь 2021 R.

PO IV WOS 1111.9.2021

Информация o wynikach konkursu na stanowisko analityka kryminalnego Прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 19 października 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do tego etapu konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów z tego etapu konkursu:

  1. Kucharzyk Emilia 9 точка.
  2. Marks Kinga 6 точка.
  3. Znaniecki Jerzy 10 точка.

Łącznie podczas całego konkursu niniejsi kandydaci otrzymali:

  1. Kucharzyk Emilia 8 точка. + 9 точка. = 17 точка.
  2. Marks Kinga 9 точка. + 6 точка. = 15 точка.
  3. Znaniecki Jerzy 6 точка. + 10 точка. = 16 точка.

Oceny kandydatów Komisja Konkursowa dokonywała w oparciu o skalę punktową w przedziale od 1 из 10.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Kucharzyk Emilia

Jednocześnie na podstawie art. 3пункт б. 5 Закон от 18 Декабрь 1998. на работников суда и судебного преследования (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Znaniecki Jerzy, Marks Kinga

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą która konkurs taki wygrała, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, но не более чем 12 месяцев прошлого конкурса.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Распоряжение министра юстиции 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk