Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku po III etapie konkursU – PO IV WOS 1111.1.2021

Slupsk, von 19 März 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

Information

o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku po III etapie konkursu

Po przeprowadzeniu w dniu 19 marca 2021r. in der Zentrale der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, dritte Phase des Wettbewerbs um die Stelle des stellvertretenden Staatsanwalts in der Bezirksanwaltschaft in Słupsk,,pl,dass er an der dritten Stufe dieses Wettbewerbs teilgenommen hat,,pl,Einzelne Kandidaten erhielten die folgende Gesamtpunktzahl, die während der zweiten und dritten Stufe des Wettbewerbs gesammelt wurde,,pl,Gleichzeitig wählte die Wettbewerbskommission Reservepersonen für die oben genannte Arbeitsstelle aus,,pl,Stanisławka Izabela und Warfołomiejew Monika,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

  1. Bojar Aleksander 36+5 = 41 Punkt
  2. Choińska Magdalena 32+9 = 41 Punkt
  3. Fryd Adam 38+7 = 45 Punkt

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Fryd Adam

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Choińska Magdalena, Bojar Aleksander

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

District Attorney

Chris Mlynarczyk