OGŁOSZENIE O II etapie konkursu NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

 Słupsk, dnia 26 lutego 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu  26 lutego  2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, to jest  selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż spośród osób, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Błaszek Patryk,
 2. Bojar Aleksander,
 3. Choińska Magdalena,
 4. Emessaouden Miriam,
 5. Fryd Adam,
 6. Janowski Mateusz,
 7. Janta Lipiński Marek,
 8. Malec Mariusz,
 9. Matejczuk Cezary,
 10. Patalon Anna,
 11. Pawłowski Maciej,
 12. Pielecka Karolina,
 13. Pobłocka Angelika,
 14. Przybylski Adam,
 15. Pyzik-Puzewicz Dorota,
 16. Waszkiel Aleksander,
 17. Wawrzyniak Helena,
 18. Wydra Wojciech.

Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu zadań testowych obejmujących pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także na pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony  w dniu 09 marca 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej