OGŁOSZENIE O II etapie konkursu NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Slupsk, of 26 February 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

List

candidates admitted to the second stage of the competition for the position of assistant prosecutor,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, 1st stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,from among people,,pl,the following candidates have submitted a set of documentation required for recruitment purposes within that period and meet the formal requirements related to this job position,,pl,Stanisławka Izabela,,pl,Szymczak-Budnik Aleksandra,,pl,Warfołomiejew Monika,,pl the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 26 lutego 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż spośród osób, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Błaszek Patryk,
 2. Bojar Aleksander,
 3. Choińska Magdalena,
 4. Emessaouden Miriam,
 5. Fryd Adam,
 6. Janowski Mateusz,
 7. Janta Lipiński Marek,
 8. Malec Mariusz,
 9. Matejczuk Cezary,
 10. Patalon Anna,
 11. Pawłowski Maciej,
 12. Pielecka Karolina,
 13. Pobłocka Angelika,
 14. Przybylski Adam,
 15. Pyzik-Puzewicz Dorota,
 16. Waszkiel Aleksander,
 17. Wawrzyniak Helena,
 18. Wydra Wojciech.

Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu zadań testowych obejmujących pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także na pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, chosen by the candidate; essay can rely on the solution process kazusu.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 09 March 2021 r. at. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej