Wezwanie do odbioru depozytu – PR Ds. 119.2016

Miastko, dnia 10 grudnia 2019 roku

PR Ds. 119.2016

Wezwanie do odbioru depozytu

 

Na podstawie art.6 ust. 1 w związku z art.6 ust.5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208 poz. 1537), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu wobec nieustalenia osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny, po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 10 grudnia 2019 roku niżej wymienionego depozytu:

– mat wygłuszających (wykładziny podłogowe i wytłumienia ściany przedniej pojazdu VW Touran) w ilości 690 sztuk,

przechowywanego na parkingu strzeżonym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, zabezpieczonego w sprawie PR Ds. 119.2016 (poprzednia sygnatura Ds306/11) Prokuratury Rejonowej w Miastku.

Zgodnie z art. 2 i art.4 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od 10 grudnia 2019 roku, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.

W celu odbioru wymienionego powyżej depozytu, należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu w Prokuraturze Rejonowej w Miastku ul. Grunwaldzka 1b Miastko.

Prokurator Rejonowy

Michał Krzemianowski


Wezwanie do odbioru depozytu PR_Ds_119_2016 dokument PDF