Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Słupsk, dnia 11 marca 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 09 marca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 15 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów:

 1. Błaszek Patryk 31+5 = 36 pkt
 2. Bojar Aleksander 31+5 = 36 pkt
 3. Choińska Magdalena 28+4 = 32 pkt
 4. Fryd Adam 34+4 = 38 pkt
 5. Janowski Mateusz 21+6 = 27 pkt
 6. Janta Lipiński Marek 13+5 = 18 pkt
 7. Malec Mariusz 16+2 = 18 pkt
 8. Matejczuk Cezary 17+2 = 19 pkt
 9. Patalon Anna 23+6 = 29 pkt
 10. Pawłowski Maciej 26+6 = 32 pkt
 11. Pielecka Karolina 20+5 = 25 pkt
 12. Pobłocka Angelika 27+4 = 31 pkt
 13. Przybylski Adam 32+8 = 40 pkt
 14. Waszkiel Aleksander 31+ 4 = 35 pkt
 15. Wydra Wojciech 23+3 = 26 pkt

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora (Dz.U. 2016, Poz. 1838), do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora mogą być dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Błaszek Patryk
 2. Bojar Aleksander
 3. Choińska Magdalena
 4. Fryd Adam
 5. Patalon Anna
 6. Pawłowski Maciej
 7. Pobłocka Angelika
 8. Przybylski Adam
 9. Waszkiel Aleksander

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony  w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej