Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Slupsk, von 11 März 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

Ergebnisse,,pl,Die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers,,pl,am Sitz des Büros der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk zweiter Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,dass die zweite Stufe des Wettbewerbs beigetreten,,pl,Kandidaten,,pl,wobei die Kandidaten empfangen die folgende Anzahl von Punkten,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,das entspricht die richtige Antwort,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,Gemäß §,,pl

II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 09 marca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 15 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów:

 1. Błaszek Patryk 31+5 = 36 Punkt
 2. Bojar Aleksander 31+5 = 36 Punkt
 3. Choińska Magdalena 28+4 = 32 Punkt
 4. Fryd Adam 34+4 = 38 Punkt
 5. Janowski Mateusz 21+6 = 27 Punkt
 6. Janta Lipiński Marek 13+5 = 18 Punkt
 7. Malec Mariusz 16+2 = 18 Punkt
 8. Matejczuk Cezary 17+2 = 19 Punkt
 9. Patalon Anna 23+6 = 29 Punkt
 10. Pawłowski Maciej 26+6 = 32 Punkt
 11. Pielecka Karolina 20+5 = 25 Punkt
 12. Pobłocka Angelika 27+4 = 31 Punkt
 13. Przybylski Adam 32+8 = 40 Punkt
 14. Waszkiel Aleksander 31+ 4 = 35 Punkt
 15. Wydra Wojciech 23+3 = 26 Punkt

Zgodnie z § 9 Absatz. 1 Verordnung des Ministers der Justiz 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (ABl. 2016, Artikel. 1838), do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora mogą być dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 Punkte, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, Folgende Personen sind für das Interview qualifiziert,,pl,Die Ergebnisse der zweiten Stufe des Wettbewerbs um die Position des stellvertretenden Staatsanwalts in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl:

 1. Błaszek Patryk
 2. Bojar Aleksander
 3. Choińska Magdalena
 4. Fryd Adam
 5. Patalon Anna
 6. Pawłowski Maciej
 7. Pobłocka Angelika
 8. Przybylski Adam
 9. Waszkiel Aleksander

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 19 März 2021 r. bei. 11.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej