Wyniki II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2021

Slupsk, von 29 Juni 2021 r.

PO IV WOS 1111.6.2021

Ergebnisse,,pl,Die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers,,pl,am Sitz des Büros der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk zweiter Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,dass die zweite Stufe des Wettbewerbs beigetreten,,pl,Kandidaten,,pl,wobei die Kandidaten empfangen die folgende Anzahl von Punkten,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,das entspricht die richtige Antwort,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,Gemäß §,,pl II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego die Staatsanwaltschaft in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 29 czerwca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci po procentowym przeliczeniu poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytania testowe uzyskali po zaokrągleniu następującą liczbę punktów podczas tego etapu konkursu:

  1. Drewniak Magdalena 7 Punkt.
  2. Falkowska Iwona 5 Punkt.
  3. Głowacki Janusz 3 Punkt.
  4. Lachowicz Agata 5 Punkt.
  5. Marchewka Arkadiusz 3 Punkt.
  6. Smysło Jolanta 10 Punkt.
  7. Siemion Tomasz 5 Punkt.
  8. Spierewka-Spica Mariola 5 Punkt.

Zgodnie z § 9 Absatz. 1 lit. a und b des Justizministers,,pl,auf detaillierte Verfahren und die Art der Auswahlverfahren für klerikale Praktikum vor Gericht und die Staatsanwaltschaft die Durchführung,,pl,Dz.U.2014.400 J.T.,,en,die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position der klerikalen Durchführung wird jeden Kandidaten beurteilen ausgedrückt in Punktskala reicht von,,pl,und dann bestimmen die Liste der Kandidaten für die dritte Stufe des Wettbewerbs qualifiziert,,pl,wenn möglich,,pl,die Anteile der drei Kandidaten für einen Job,,pl,Weko angenommen,,pl 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 von 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken, zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Drewniak Magdalena 7 Punkt.
  2. Smysło Jolanta 10 Punkt.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 06 lipca 2021r. bei. 10.00 w Sali Konferencyjnej nr 67 (Third Floor) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Chris Mlynarczyk

Bezirksstaatsanwalt in Slupsk