Zarządzenie 102/17 District Attorney of Slupsk 14 grudnia 2017r.

PO IV WOS 021.102.2017

PO IV WOS 0130.25.2017

 

Zarządzenie 102/17

District Attorney of Slupsk 14 December 2017

on the establishment of a day off from work per day,,pl,Law on Prosecution,,pl,Dz.U.2017 poz.1767 as amended,,pl,in conjunction with Article,,pl,Act of,,pl,June 1974,,pl,Labor Code,,pl,U z 2016r,,ru,Determined days,,pl,non-working days,,pl,do wyboru,,en,day,,pl,for all employees performing duties in the District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices subordinate,,pl 06 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl.

 

On the basis of Article. 23 § 3 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017 poz.1767 z późn. Died.), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (that means. Dz. U z 2016r. pos 1666 with subsequent. zm) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 5 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. dniem wolnym od pracy za dzień 6 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowe w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 3

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

District Attorney

/ Katarzyna Mądry/


Zarządzenie 102/17 District Attorney of Slupsk 14 December 2017 on the establishment of a day off from work per day,,pl,Law on Prosecution,,pl,Dz.U.2017 poz.1767 as amended,,pl,in conjunction with Article,,pl,Act of,,pl,June 1974,,pl,Labor Code,,pl,U z 2016r,,ru,Determined days,,pl,non-working days,,pl,do wyboru,,en,day,,pl,for all employees performing duties in the District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices subordinate,,pl 06 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. – PDF document