Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia 2 Mai 2017,,pl,Ich verwende den Jahresurlaub,,pl,tel,,en,kam,,sv,Mai 2017,,pl,Ich verwende den Jahresurlaub,,pl,tel,,en,kam,,sv. dniem wolnym od pracy

PO IV WOS 021.34.2017

PO IV WOS 0130.12.2017

Zarządzenie 34/17

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

von 4 April 2017

w sprawie ustalenia dnia 02 Mai 2017,,pl,Ich verwende den Jahresurlaub,,pl,tel,,en,kam,,sv,Mai 2017,,pl,Ich verwende den Jahresurlaub,,pl,tel,,en,kam,,sv. dniem wolnym od pracy

Auf der Grundlage des Artikels. 23 § 3 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016 poz. 177) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 02 Mai 2017,,pl,Ich verwende den Jahresurlaub,,pl,tel,,en,kam,,sv,Mai 2017,,pl,Ich verwende den Jahresurlaub,,pl,tel,,en,kam,,sv. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 2.

W zamian za dzień 02 Dürfen 2017. ustalić dzień 06 maja 2017r.,(sobota) dniem pracy dla wszystkich pracowników wykonujących zadania w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§3

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

District Attorney
/ Catherine weise /

Zarządzenie 34/17 Prokuratora Okręgowego w Słupsku – PDF-Dokument