Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 November 2017r.

PO IV WOS 021.88.2017

PO IV WOS 0130.23.2017

Zarządzenie 88/17

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

of 25 October 2017

on the establishment of a day off from work per day,,pl,Law on Prosecution,,pl,Dz.U.2017 poz.1767 as amended,,pl,in conjunction with Article,,pl,Act of,,pl,June 1974,,pl,Labor Code,,pl,U z 2016r,,ru,Determined days,,pl,non-working days,,pl,do wyboru,,en,day,,pl,for all employees performing duties in the District Prosecutor's Office in Slupsk and district prosecutor's offices subordinate,,pl 11 November 2017r.

On the basis of Article. 23 § 3 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017 poz.1767 z późn. Died.), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (that means. Dz. U z 2016r. pos 1666 with subsequent. zm) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się dni 10 in 13 November 2017r. dniami wolnymi od pracy ( do wyboru 1 dzień) dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowe w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych, I oblige the managers of district prosecutor's offices and managers and Heads of Departments in the Prosecutor's Office in Slupsk to ensure representation in the implementation of current responsibilities,,pl,Management District Attorney in Slupsk on the establishment of a day off from work per day,,pl.

§2

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

District Attorney

/ Catherine wise /


Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 November 2017r. – PDF document