Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 ноября 2017r.

PO IV WOS 021.88.2017

PO IV WOS 0130.23.2017

Zarządzenie 88/17

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

из 25 Октябрь 2017

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 ноября 2017r.

На основании статьи. 23 § 3 Акт 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017 poz.1767 с поправками,,pl,в сочетании со статьей,,pl,Закон,,pl,Июнь 1974,,pl,кодекс законов о труде,,pl,U z 2016r,,ru,Волевые дней,,pl,нерабочие дни,,pl,делать wyboru,,en,день,,pl,для всех работников, выполняющих обязанности в районной прокуратуре в Слупске и отделений районной прокуратуры нижестоящих,,pl. Умер.), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (TJ. Dz. U z 2016r. POS 1666 с последующей. ZM) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się dni 10 в 13 ноября 2017r. dniami wolnymi od pracy ( do wyboru 1 dzień) dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowe w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych, przy czym zobowiązuję kierowników jednostek prokuratur rejonowych oraz Naczelników i kierowników Wydziałów w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku do zapewnienia zastępstwa w realizowaniu bieżących obowiązków.

§ 2

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Окружной прокурор

/ Екатерина мудры /


Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 ноября 2017r. – PDF документ