Chojnice

District Prosecutor's Office in Chojnice
st. Mill 30
89-600 Chojnice

Chojnice

Phone 52 395 28 60
Fax 52 395 28 80
mail: chojnice@slupsk.po.gov.pl

Covers an area of the city and the municipalities Chojnice: Brusy, Chojnice and Czersk

District Attorney
Mirosław Orłowski tel. come. 604-830-570

Deputy District Attorney

Stanislaw Kaszubowski

Head of Secretariat
Joanna Andrejczuk


 

Data Protection Inspector,,pl,iod@slupsk.po.gov.pl,,en,He informs,,pl,that in criminal proceedings, the parties may submit motions and other declarations of intent in writing or orally to the minutes,,pl,June 1997,,pl,Code of Criminal Procedure,,pl,In the current legal status, pleadings submitted by e-mail do not have legal effects and are not assigned to them,,pl,When sending a message to the District Prosecutor's Office in Słupsk, you should know the e-mail address,,pl – Marek Owczarek

mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

 

Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 Act of 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – OJ. No 89, pos. 555 with subsequent. Died.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.