Człuchów

District Prosecutor's Office in Człuchow
st. Szczecin 1
77-300 Człuchów

Człuchów

Phone 59 834 24 22
Fax 59 834 43 39
mail: czluchow@slupsk.po.gov.pl

Covers an area of the city and the municipalities Czluchow: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo, Rzeczenica.

District Attorney
Mariusz Radomski tel. come. 660-699-905

Deputy District Attorney

Jarosław Kurowski

Head of Secretariat
Bożena Saładziak


Data Protection Inspector,,pl,iod@slupsk.po.gov.pl,,en,He informs,,pl,that in criminal proceedings, the parties may submit motions and other declarations of intent in writing or orally to the minutes,,pl,June 1997,,pl,Code of Criminal Procedure,,pl,In the current legal status, pleadings submitted by e-mail do not have legal effects and are not assigned to them,,pl,When sending a message to the District Prosecutor's Office in Słupsk, you should know the e-mail address,,pl – Marek Owczarek

mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 Act of 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – OJ. No 89, pos. 555 with subsequent. Died.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.