Lębork

District Prosecutor's Office in Lębork
st. Przyzamcze 2
84-300 Lębork

Lębork

Phone 59 862 25 40 or 59 862 22 73
Fax 59 862 22 73
mail: lebork@slupsk.po.gov.pl

Covers an area of town : Lębork and Łeba, and the municipalities: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo and Wicko.
District Attorney
Patryk Wegner tel. come. 735-205-808

Deputy District Attorney
Dorota Frączek

Head of Secretariat
Alicja Hajbowicz


 

Data Protection Inspector,,pl,iod@slupsk.po.gov.pl,,en,He informs,,pl,that in criminal proceedings, the parties may submit motions and other declarations of intent in writing or orally to the minutes,,pl,June 1997,,pl,Code of Criminal Procedure,,pl,In the current legal status, pleadings submitted by e-mail do not have legal effects and are not assigned to them,,pl,When sending a message to the District Prosecutor's Office in Słupsk, you should know the e-mail address,,pl – Marek Owczarek

mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

 

Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 Act of 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – OJ. No 89, pos. 555 with subsequent. Died.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.