Miastko

District Prosecutor's Office in Miastko
st. Grunwaldzka 1 b
77-200 Miastko

Miastko

Phone 59 857 25 27
Fax 59 857 51 06
mail: miastko@slupsk.po.gov.pl

Covers the area municipalities: Kępice, Koczała, Miastko and Trzebielino.

District Attorney

Michał Krzemianowski tel. come. 606-270-223

Deputy District Attorney

Oskar Krzyżanowski

Head of Secretariat
Grazyna Witek-Jeżewska


Data Protection Inspector,,pl,iod@slupsk.po.gov.pl,,en,He informs,,pl,that in criminal proceedings, the parties may submit motions and other declarations of intent in writing or orally to the minutes,,pl,June 1997,,pl,Code of Criminal Procedure,,pl,In the current legal status, pleadings submitted by e-mail do not have legal effects and are not assigned to them,,pl,When sending a message to the District Prosecutor's Office in Słupsk, you should know the e-mail address,,pl – Marek Owczarek

mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

 

Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 Act of 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – OJ. No 89, pos. 555 with subsequent. Died.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.