Bytów

District Prosecutor's Office in Bytów
st. Przemysłowa 32
77-100 Bytów

Bytów

 

Phone 59 822 27 31
Fax 59 822 27 31
mail: bytow@slupsk.po.gov.pl

Covers the area municipalities: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie.

District Attorney

Ryszard Krzemianowski tel. come. 696-882-755

Deputy District Attorney

Małgorzata Jackowska-Borek,pl

Head of Secretariat
Iwona Okroy


Data Protection Inspector,,pl,iod@slupsk.po.gov.pl,,en,He informs,,pl,that in criminal proceedings, the parties may submit motions and other declarations of intent in writing or orally to the minutes,,pl,June 1997,,pl,Code of Criminal Procedure,,pl,In the current legal status, pleadings submitted by e-mail do not have legal effects and are not assigned to them,,pl,When sending a message to the District Prosecutor's Office in Słupsk, you should know the e-mail address,,pl – Marek Owczarek

mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

 

Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 Act of 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – OJ. No 89, pos. 555 with subsequent. Died.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.