Slupsk

District Prosecutor's Office in Słupsku
st. Leszczynski 10
76-200 Slupsk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Phone 59 844 53 00
Fax 59 844 54 17 or 59 843 24 64
mail: slupsk@slupsk.po.gov.pl

Covers an area of Słupsk and Ustka and municipalities: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce , Kobylnica, Slupsk, Smołdzino and Ustka

District Attorney

Magdalena Gadoś tel. (59) 844-53-00

Deputy District Attorney

Justyna Dylewska

Marcin Natkaniec

Head of Secretariat
Anita Dyśko,sv


Data Protection Inspector,,pl,iod@slupsk.po.gov.pl,,en,He informs,,pl,that in criminal proceedings, the parties may submit motions and other declarations of intent in writing or orally to the minutes,,pl,June 1997,,pl,Code of Criminal Procedure,,pl,In the current legal status, pleadings submitted by e-mail do not have legal effects and are not assigned to them,,pl,When sending a message to the District Prosecutor's Office in Słupsk, you should know the e-mail address,,pl – Marek Owczarek

mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 Act of 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – OJ. No 89, pos. 555 with subsequent. Died.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.