Заявление заместителя районного прокурора в Bytów – PR Ds.936.2017

Слупск, 29 ноября 2017r.

 

PO IV WOS 0610. 83 .2017
PR Ds. 936.2017 PR Bytów

 

Сообщение № 83 /17
(точка. wymuszenia rozbójniczego )

 

На 24 ноября 2017r. zostało wszczęte śledztwo w sprawie wymuszenia rozbójniczego, w toku którego zarzuty przedstawiono 2 mężczyznom i wobec których na wniosek prokuratora zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 2 месяцев

Przemysławowi K. przedstawiono zarzuty o to, тот:
– из 22/23 Ноябрь 2017 roku w Bytowie działając z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dwukrotnie przemocą polegającą na zadawaniu uderzeń pięścią po głowie oraz grożąc zabójstwem usiłował doprowadzić Daniela C. do rozporządzenia mieniem własnym poprzez wydanie kwoty 100zł oraz po uprzednim wdarciu się do mieszkania pokrzywdzonego stosując przemoc polegającą na zadawaniu uderzeń pięściami w głowę usiłował ponownie doprowadzić go do rozporządzenia mieniem własnym w kwocie 100zł , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na to, że pokrzywdzony nie posiadał przy sobie pieniędzy, TJ. действовать со статьей. Искусство. 13 § 1 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 282 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 12 кк в коробке. Статьи. 193 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 11 § 2 KK,
– из 22/23 Ноябрь 2017 roku w Bytowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu oraz częściowo w porozumieniu z Przemysławem B. w celu wywarcia wpływu na Daniela C. jako świadka groził mu zabójstwem, a następnie działając wspólnie z Przemysławem B. zadając uderzenia pięściami po głowie oraz kopiąc w głowę wziął udział w pobiciu pokrzywdzonego Daniela C. narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156§1kk lub art. 157§ 1 месяц, TJ. действовать со статьей. Искусство. 245 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 12 кк в коробке. Статьи. 158 § 1 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 11 § 2 KK,
– на 22 ноября 2017r. w Bytowie groził pozbawieniem życia Danielowi C. w celu wymuszenia na nim zwrotu wierzytelności w postaci pieniędzy w kwocie 50zł, TJ. действовать со статьей. 191§ 2 месяца,
– на 23 Ноябрь 2017 roku w Bytowie publicznie i z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, działając wspólnie i w porozumieniu z Przemysławem B. poprzez przytrzymywanie za ręce i uderzanie pięściami w twarz, a następnie przewrócenie na ziemię i kopanie po głowie, wziął udział w pobiciu Piotra J. narażając go w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art.156§1 kk lub w art.157§1 kk, TJ. действовать со статьей. Искусство. 158 § 1 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 57a § 1 KK,

Przemysławowi B. przedstawiono zarzuty, тот:
– на 23 Ноябрь 2017 roku w Bytowie publicznie i z oczywiści błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, działając wspólnie i w porozumieniu z Przemysławem K. poprzez przytrzymywanie za ręce i uderzanie pięściami w twarz, a następnie przewrócenie na ziemię i kopanie po głowie, wziął udział w pobiciu Piotra J. narażając go w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art.156§1 kk lub w art.157§1 kk przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy, TJ. действовать со статьей. Искусство. 158 § 1 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 57a § 1 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 64 § 1 KK.

Przemysławowi K. grozi do 10 лет, a Przemysławowi B. – do 4,5 годам лишения свободы.

 

Заместитель
Окружной прокурор Bytow
Малгожата Borek